क्लस्टर

क्लस्टर वार के.वी.
क्लस्टर - 1 - उपनगरीय क्लस्टर - 3 - उपनगरीय क्लस्टर -5 - उपनगरीय
डॉ (श्रीमती) एम राजेश्वरी सहायक आयुक्त श्री आर। सेंथिल कुमार सहायक आयुक्त श्री जॉनसन मैथ्यू सहायक आयुक्त
श्री के श्रीनिवासन, प्रिंसिपल, केवी नंबर 2 त्रिची (क्लस्टर प्रभारी) मोब: 9488622760 श्री वी। मेघनाथन, प्रिंसिपल, केवी सुलुर (क्लस्टर प्रभारी) मोब: 9407310030 श्री सी मुथैया, प्रिंसिपल, केवी, शिवगंगा (क्लस्टर प्रभारी) मोब: 9442213282
सुश्री आर विजयलक्ष्मी, प्रिंसिपल, केवी, एएफएस तंजावुर (सह-क्लस्टर प्रभारी) फोन: 9445401112 सुश्री गीता राव, प्रिंसिपल, केवी, अरुवंकडु (सह-क्लस्टर प्रभारी) फोन: 8056248976 श्री जे जेराल्ड, प्रिंसिपल, केवी 2 मदुरै (सह-क्लस्टर प्रभारी) फोन: 9437195775
नंबर 1 त्रिची कोयंबटूर नंबर 1 मदुरै
गोल्डन रॉक, त्रिची ऊटी नागरकोइल
कराइकुडी वेलिंगटन विजयनरायणं
थिरुवरुर धर्मपुरी विरुधुनगर
पेरम्बलुर माहे डिंडीगुलl
करैक्कल   मंडपम
    रामेश्वरम
क्लस्टर - 2 - सिटी क्लस्टर - 4 - सिटी क्लस्टर - 6 - सिटी
श्री पी सकथिवेल, प्रिंसिपल केवी ओसीएफ अवधी (क्लस्टर प्रभारी) मोब: 9443217653 श्री वी शिवाजी, प्रिंसिपल, केवी अशोकनगर (क्लस्टर प्रभारी) मोब: 9952734539 श्री एन सुरेश प्रिंसिपल केवी नंबर 1 कल्पक्कम (क्लस्टर प्रभारी) मोब: 9952406210
श्रीमती सीए मालरविज़ी, प्रिंसिपल, केवी ठक्कोलम (सह-क्लस्टर प्रभारी) मोब: 8301828201 श्री एस वल्लभन, प्रिंसिपल, केवी अन्ना नगर (सह-क्लस्टर प्रभारी) फोन: 9444671770 श्री पी उदयसूरियन, प्रिंसिपल, केवी नंबर 2 पांडिचेरी (सह-क्लस्टर प्रभारी) फोन: 9444181812
एएफएस अवादी गिलनगर नं.1 तांबरम
एचवीएफ अवधी द्वीप मैदान न. 1 तांबरम
सीआरपीएफ अवादी आईआईटी चेन्नई न .2 कल्पकम्
मीनंबक्कम सीएलआरआई चेन्नई नं. 1 पांडिचेरी (शिफ्ट I और II)
डीजीक्यूए चेन्नई थिरुवन्नमलाई
अराकोणम नेवेली
नं. 1 पोर्ट ब्लेयर
नं. 2 पोर्ट ब्लेयर